EnglishHrvatski
NadzorPLUS

NadzorPLUS

Online program za vođenje projekata u graditeljstvu

Za LIVE DEMO verziju zatražite user name i password ovdje:

NadzorPLUS je pogram namjenjen građevinskim inženjerima za praćenja troškovnika, građevinske knjige, situacija, vantroškovničkih radova (VTR) i dinamike gradilišta. Program pomaže u komunikaciji s ostalim sudionicima u projektu i razmjeni službenih dokumenata i fotografija sa gradilišta.
Modul za izdavanje i FISKALIZACIJU računa, te modul za analizu više troškovnika su standardni dio programa. Program se koristi i kao jedinstvena centralna arhiva svih projekata.

Podržite nas na FACEBOOK-u:  
NadzorPLUS

Dashboard

Početna stranica programa prikazuje osnovne i trenutne informacije o aktualnim projektima. Sadrži prikaz projekata koje osobno vodimo, projekte naših kolega i 5 zadnje zatvorenih (završenih) projekata.

Odabirom jednog projekta sa početne stranice ulazimo u profil projekta. Ova konzola sadrži:

 • Podatke o projektu, imena projektanata i nadzornog inženjera, brojeve dozvola i suglasnosti...
 • Trenutno stanje financija prema zadnjoj situaciji
 • Dijagramski prikaz detalja trenutne situacije
 • Pregled partnera koji sudjeluju u projektu i s kojim možete komunicirati.
 • Pregled zadnjih 5 dobivenih dopisa

AKTUALNE NADOGRADNJE PROGRAMA

Osnovni izbornici i funkcije programa
"NadzorPLUS"

 • Osnovni meni
 • Projekt meni

1# Osnovni meni

 • Pregled svih unešenih projekata
 • Analiza troškovnika
 • Izdavanje i evidencija izlaznih računa
 • Centralni imenik tvrtki partnera i korisnika

1.1 Pregled svih unešenih projekata

Detalji izabranog projekta

Osnovna stranica ili profil projekta na kojem su vidljive osnovne i najsvježije informacije o projektu, kao i trenutno stanje financija.

1.2 Analiza i usporedba više troškovnika

Modul ANALIZA TROŠKOVNIKA nudi mogućnost da se u program importira više istih troškovnika sa različitim cijenama, te da se izvrši automatska usporedba po postavljenim kriterijima. Program će dati osnovnu usporedbu cijena po ukupnom iznosu, ali i usporedbe po grupama i podgrupama radova ili čak po izabranim stavkama troškovnika.

1.3 Izdavanje i evidencija izlaznih računa

S programom NadzorPLUS imate kompletan sustav za izdavanje računa iz više različitih poslovnica, FISKALIZACIJU i financijske izvještaje.
Svi računi ostaju u programu i moguće ih je pregledati i isprintati bilo gdje i u bilo kojem trenutku.

Osnovne karakteristike ovog modula su:

 • Tablični pregled računa sa mogućnosti brzog filtriranja rezultata.
 • Pregled računa prema statusu (plaćen/neplaćen)
 • Evidencija dugovanja po klijentu i pregled uplata
 • Fiskalizacija
 • Blagajna gotovine i dnevni blagajnički izvještaji
 • Devizni računi
 • Ručna izrada računa, bez poveznice na projekt (računi za tekuće poslovanje)
 • Rekapitulacije plaćanja
 • Integracija sa sustavima slanja E-računa

1.4 Centralni imenik tvrtki partnera i korisnika

 
 • Interna evidencija i detaljni imenik poslovnih partnera.
 • Svi kontakti na jednom mjestu.
 • Grupiranje partnera (projektanti, arhitekti, izvođači, statičari...)
 • Pregled i ažuriranje korisnika programa
 • Dodjeljivanje privilegija korisnicima programa

2# Projekt meni

 • Detalji izabranog projekta
 • Pregled troškovnika
 • Pregled mjesečnih situacija
 • Rekapitulacija troškovnika prema različitim parametrima
 • Građevinska knjiga
 • Dokumenti i dopisi
 • Fotogalerija gradilišta

2.1 Detalji izabranog projekta

Osnovna stranica ili profil projekta na kojem su vidljive osnovne i najsvježije informacije o projektu, kao i trenutni status financija.

2.2 Pregled troškovnika

Program nudi mogućnost izrade troškovnika direktno iz programa kao i import već gotovih troškovnika pripremljenih u excelu.

Kod ručne izrade troškovnika, program pamti već unešene stavke, te vam ih nudi kao gotove kod kasnije upotrebe.

Troškovnik se unosi prema grupama radova koje sami možete definirati. Osim prvog nivoa grupa radova, svakoj grupi radova, moguće je dodati i podgrupu radova, te pratiti financije prema grupama i podgrupama.

2.3 Pregled mjesečnih situacija

Nakon što ste definirali konačan troškovnik i potpisali ugovor sa izvođačem radova ulazite u fazu izgradnje. U ovom trenutku zaključavate troškovnik i pratite stanje izgradnje preko modula situacija.

Situacije možete pratiti prema broju situacije ili prema grupi radova koji se izvode.

U prikazu trenutne situacije daje se pregled i količina u prethodnoj situaciji ali i ugovorena količina.

Modul situacija u jednom pregledu tablično prikazuje ugovorene količine i iznose, iznose iz prethodne situacije, te aktualne iznose u tekućoj (otvorenoj) situaciji.
Svaka stavka u izabranoj situaciji je različito markirana zavisno da li se stavka izvodila u ovoj situaciji, da li je ova stavka završena ili se već izvodila u nekoj od prethodnih situacija.

Kod situacija sa puno stavki, vrlo je bitno imati dobar pregled stavki. U tu svrhu je napravljen filter za traženje koji može isključiti stavke koje se nisu izvodile (sa iznosom 0,00) ili stavke sa premašenim količinama.
Svaka stavka također ima marker koji definira količinsku, i razliku u postotku između ugovorenog i trenutno izvedenog stanja.

Osnovne karakteristike ovog modula su:

 • Defaultni prikaz trenutne situacije.
 • Pregled bilo koje situacije u prošlosti preko samo jednog klika.
 • Jednostavna izrada sljedeće situacije
 • Jednostavno praćenje VTR-ova.
 • Povezana građevinska knjiga

2.4 Rekapitulacija troškovnika prema različitim parametrima

Ovaj modul omogućuje printanje kompletne situacije za arhivu i konačne situacije kao računa za investitora.

2.5 Građevinska knjiga

Građevinska knjiga je direktno povezana sa pregledom situacija.

Svakoj stavci situacije je moguće kroz građevinsku knjigu evidentirati ugrađene količine uz detaljni opis i napomenu pojedinog zahvata kroz korespodenciju Izvođač-nadzorni inženjer.
Modul građevinske knjige služi za kontrolu izvedenih količina za svaku stavku troškovnika/situacije.

2.6 Dokumenti i dopisi

Svi dokumenti povezani sa izabranim projektom se uploadiraju u ovaj modul.
Osnovne funkcije upravljanja dokumetima su:

 • Upload i razmjena dokumenata sa ostalim prijavljenim korisnicima u projektu.
 • Slanje dokumenata svima ili samo određenim korisnicima.
 • Jednostavno pretraživanje dopisa i dokumenata.

2.7 Fotogalerija gradilišta

Radi boljeg vizualnog praćenja gradilišta, program nudi upload fotografija sa gradilišta. Ovaj modul omogućuje:

 • Upload i razmjena fotografija sa ostalim prijavljenim korisnicima u projektu.
 • Jednostavno pretraživanje fotografija prema datumu snimanja.
 • Upload fotografija sa opisom i datumom.