O programu

Rent@Car manager je prva hrvatska aplikacija namjenjena vođenju poslovanja rent a car agencije.
Aplikacija je napravljena u suradnji sa ljudima iz branše i pokriva sve situacije koji se mogu dogoditi u radu jednog rent a cara od ugovora, računa, rezervacija do različitih statističkih i financijskih izvještaja o najmu.

Osnovna misao vodilja pri izradi je bila pojednostavljenje i skraćivanje izdavanja vozila klijentu, ali i kontrola čitavog poslovanja od strane odgovorne osobe. Napredni pretraživači na stranici omogućavaju superbrzo pretraživanje svih dokumenata generiranih programom.

Prednost aplikacije je dostupnost sa bilo kojeg računala ili mobitela s pristupom internetu. Za korištenje aplikacije vam ne treba instalacijski CD ili DVD, a sve intervencije, izmjene i nadogradnje se rade online i u realnom vremenu.
Naša služba podrške vam stoji na raspolaganju 24 sata na dan.
RCM na godišnje bazi upravlja s:
25 Rent a car agencija
90 000 Rezervacija
26 000 Obrađenih šteta
6300 Vozila
442 Djelatnika
122 Poslovnica
10 XML integracija
Za LIVE DEMO verziju zatražite user name i password ovdje:

Funkcije programa

Dashboard

Početna stranica programa prikazuje osnovne i trenutne informacije o poslovnici u kojoj smo logirani. Sadrži prikaz dnevnih aktivnosti, različite alarme za registraciju, servis..., stanje slobodnih vozila i rezervacija, te chatbox za komuniciranje sa drugim djelatnicima.

Ugovori

- Različiti načini otvaranja ugovora
- Uključivanjem samopopunjavajućih polja, sustav sam prepoznaje klijente, rezervacije, bookere....
- Automatsko prepoznavanje klijenata sa crne liste.

Transferi

- Podjela transfera na SERVIS, PRAONICA, TRANSFER, INDIVIDUALNI TRANSFER, TANKIRANJA
- Praćenje troškova po svakom transferu.

Računi i Rezervacije

- Tablični pregled računa sa mogućnosti brzog filtriranja rezultata.
- Devizni računi.
- Ponude koje se nakon prihvaćanja jednim klikom pretvaraju u račun
- Automatska izrada računa prilikom zatvaranja ugovora (ako se posebno ne navede)
- Pregled računa prema statusu (plaćen/neplaćen)

- Pregled rezervacija po statusu (Open, Confirmed, Storno, Closed, Odbijeno).
- Napredno pretraživanje rezervcija.

Flota

- Pregled i filtriranje svih vozila u floti.
- Dodavanje vozila u podnajam.
- Arhiviranje vozila.
- Pregled zarade i broja dana u najmu za svako vozilo.
- Serivisna knjižica svakog vozila.
- Tablica i evidencija šteta za svako vozilo.
- Grafički DAMAGE REPORT.
- Kontrola isteka registracije i servisa zavisno o postavljenom servisnom intervalu.
- Pregled KRETANJA vozila na osnovi svih transfer karata i izdanih ugovora.
- Definiranje kategorija (grupa) vozila.
- Dodavanje fotografije vozilu.

Ostalo

- Definiranje neograničenog broja cjenika.
- Pregled poslovnica sa indikatorom online/offline.
- Pregled djelatnika.
- Definiranje PRIVILEGIJA PRISTUPA svakom djelatniku pojedinačno.
- Pregled vremena logiranja djelatnika.
- Pregled klijenata. Upis je moguć ručno ali i automatski nakon otvaranja ugovora.
- Pregled BROKERA/BOOKERA.
- Crna lista klijenata.

Izvještaji

- Tablični pregled broja vozila u NAJMU, TRANSFERU i SLOBODNIH vozila po grupama i poslovnicama za definirani datum.
- Mjesečni grafovi raspoloživosti vozila.
- Izvještaj o zaradi po poslovnicama u nekom vremenskom periodu i po vrsti plaćanja.
- Pregled statistike najma po različitim kriterijima.Printanje dokumenata

Korištenjem programa RCM izbjegavate narudžbu memoranduma za printanje ugovora, računa i ostalih dokumenata.
Također nisu potrebni nikakvi dodatni igličasti ili posebni printeri za printanje dokumenata.

RCM printa sadržaj dokumenta i zaglavlje s podacima o tvrtci ili poslovnici koja je izdala dokument
RCM generira sljedeće dokumente koji se printaju na najobičnijim printerima i to na običnom A4 papiru:
- Ugovori
- Damage report (grafički prikaz oštećenja na vozilu koji ide kao prilog ugovoru).
- Račune
- Transfer karte / Putni radni nalog (PRL)
- Rezervacije

Osim rezanja troškova papira, uštede su u slanju pojedinih dokumenata između poslovnica putem faxa ili pošte. Ovdje svaka poslovnica praktički može bilo kada isprintati svaki dokument koji se nalazi u sustavu.
Za LIVE DEMO verziju zatražite user name i password ovdje: 
VinisWEB & Artus Carta, 2002-2018
Artus Carta d.o.o.
F.K.Frankopana 20, 21213 Kaštel Gomilica
OIB: 34435375719
E--mail: denis@vinis.hr
Mobitel: 098/167-4446
WebDeveloping: Vinis.hr | onlycroatia.com