EnglishHrvatski
 

Donesen zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga

Petak, 13.07.2018.| Bussiness news
Hrvatski sabor je na sjednici održanoj 6. srpnja 2018. donio Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga (Narodne novine br. 64/2018 od 18. srpnja 2018.).
Hrvatski sabor je na sjednici održanoj 6. srpnja 2018. donio Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga (Narodne novine br. 64/2018 od 18. srpnja 2018.).

Cilj Zakona je osigurati visoku razinu kibernetičke sigurnosti u pružanju usluga koje su od posebne važnosti za odvijanje ključnih društvenih i gospodarskih aktivnosti. Zakonom se uređuju postupci i mjere za postizanje tog cilja, nadležnosti i ovlasti nadležnih sektorskih tijela, jedinstvene nacionalne kontaktne točke, tijela nadležnih za prevenciju i zaštitu od incidenata i tehničkog tijela za ocjenu sukladnosti, nadzor provedbe i prekršajne odredbe.

Sektori obuhvaćeni Zakonom su energetika (električna energija, nafta, plin), prijevoz (zračni, željeznički, vodni, cestovni), bankarstvo, infrastrukture financijskog tržišta, zdravstveni sektor, opskrba vodom za piće i njezina distribucija, digitalna infrastruktura, digitalne usluge te poslovne usluge za državna tijela.

Nadležno tijelo za nadzor DSP-ova sukladno ovom Zakonu biti će Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Tijela, pravne osobe i institucije uključene u provedbu zakona mogu se, u cilju dostizanja sposobnosti koje se Zakonom propisuju, natjecati za korištenje sredstava iz CEF fonda (Connecting European Facilities).


Source: www.mingo.hr